Geoportal Powiatu Biłgorajskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Zdjęcie lotnicze - GUGiK
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Działki raster uzupełniający
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Drogi (stan na 31.12.2016r.)
Krajowe
Krajowe opis
Wojewódzkie
Wojewódzkie opis
Powiatowe
Powiatowe opis
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
MPZP Tarnogród

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg