Usługa udostępniania danych WFS
WFS jest usługą umożliwiającą pobieranie danych. Wykorzystanie usługi polega na jej wywołaniu z listą parametrów.
Niniejsza strona została wyświetlona ponieważ nie zostały podane niezbędne parametry.
Usługa WFS obsługuje zapytania o metadane (GetCapabilities) oraz o dane (GetFeature). W chwili obecnej zwracane są informacje o działkach w zakresie wymaganym ustawą Prawo Geodezyjne.
Aby pobrać metadane należy wykonać następujące zapytanie:
http://bilgorajski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
Pobieranie danych (GetFeature) może dotyczyć całego obszaru lub wybranego fragmentu opisanego w parametrze BBOX. Dane są zwracane w formacie GML - nie jest to jednak GML zgodny ze schematem EGiB. Plik ten zawiera wyłącznie działki i ich identyfikatory. Brak w nim np. punktów granicznych. Używając darmowych narzędzi np. QGIS można podłączyć usługę bezpośrednio do tego programu, pobrać dane i je skonwertować np. do ShapeFile.
Geoportal używa usługi WFS w wersji 2.0.0.
Zapytania przyjmowane są w metodzie GET w formacie KVP. Działki mają oznaczenie TYPENAMES=ewns:dzialki. Budynki mają oznaczenie TYPENAMES=ewns:budynki. Usługa standardowo zwraca dane w układzie współrzędnych stosowanym na geoportalu (zwykle jest to układ 2000). Istnieje możliwość pobrania danych w układzie 1992 (EPSG:2180) i WGS84 (EPSG:4326)
Zmiana układu dokonuje się poprzez dodanie do zapytania odpowiednio &SRSNAME=EPSG:2180 lub &SRSNAME=EPSG:4326
Dokumentacja usługi WFS jest dostępna na stronie OGC (proszę pobrać wersję 2.0):
https://www.ogc.org/standards/wfs